Firma vznikla v roku 1996. Predmetom jej činnosti bola distribúcia ťažkých lepeniek pre potreby čalúnnikov a knihárov. Postupne sa oblasť činností rozširovala  aj o iné druhy výrobkov – strojné lepenky rôznych gramáží, výrobky z nich, vlnitú lepenka rôznych druhov, výrobu obalov z nej podľa požiadaviek zákazníka. V súčasnosti tvorí náš kolektív osem ľudí, ročne spracujeme cca 400 tis. m2 vlnitých a cca 300 ton hladkých lepeniek.